9th January 2017

Ibogaina Terapia – Jak Zerwać z Narkotykami?

Ibogaina Terapia – Tabernanthe Iboga

 
ibogaina terapia

krzew ibogi z owocem

Ibogaina to leczniczy alkaloid uzyskiwany z kory korzenia afrykaÅ„skiej roÅ›liny Iboga /  Tabernanthe Iboga. RoÅ›lina ta pochodzi z afrykaÅ„skich krajów jak Kongo, Gabon czy Cameron, a w tamtejszych jÄ™zykach nazwa Iboga oznacza po prostu ,,lekarstwo’’. Inne nazwy to ,,drzewo życia’’ lub ,,liść boga’’. Tradycyjnie iboga używana byÅ‚a podczas rytuałów inicjacyjnych czyli wprowadzaÅ‚a w dorosÅ‚ość i umożliwiaÅ‚a osiÄ…gniÄ™cie dojrzaÅ‚oÅ›ci emocjonalno – duchowej. Zażywanie ibogi pozwalaÅ‚o zrozumieć naturÄ™ Å›wiata, odkryć sens życia jak również poÅ‚Ä…czyć siÄ… ze sobÄ… i swoim losem. DziÄ™ki swoim wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciom psychoaktywnym Iboga pozwala zachować spokój i harmoniÄ™ w spoÅ‚ecznoÅ›ciach. StanowiÅ‚a i nadal stanowi cenne lekarstwo na problemy ciaÅ‚a, psychiki i ducha.

Terapia Uzależnień

W dzisiejszych czasach terapia ibogainą nabrała rozgłosu ze względu na swoje niebywałe zdolności leczenia uzależnień. Udowodniono naukowo oraz potwierdzono tysiącami przypadków wyleczonych osób, ze terapia ibogainą jest obecnie najskuteczniejszą metodą w walce z nałogami. Dotyczy to zarówno ciężkich narkotyków, alkoholu, nikotyny, czy jedzenia. Ta niezwykła zdolność ibogainy została przypadkowo odkryta w 1962 roku, kiedy to 19 letni narkoman Howard Lotsof przypadkowo zażył ibogainę i ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu następnego dnia odkrył zupełny brak głodu heroinowego jak również natychmiastową poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego. Głód heroinowy zniknął, nie było również żadnych symptomów odstawiennych. Rozpoczęto badania naukowe nad skutecznością i zastosowaniem ibogainy.

Dlaczego Ibogaina Nie Jest Powszechnie Stosowana?

ibogaina terapia

jeden narkotyk zamienia się dożywotnie na drugi

W latach 1939-80 w Europie ukazało się kilka produktów farmaceutycznych zawierających ibogainę. Były one stosowane jako antydepresanty, środki dopingowe dla sportowców i środki zmniejszające głód narkotyczny dla osób uzależnionych. Ze względu jednak na wysoką leczniczą skuteczność ibogainy została ona szybko sklasyfikowana jako substancja zakazana w wielu krajach m.in. USA, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Polska, Węgry, Włochy i Dania. Niestety dla firm farmaceutycznych korzystniejsze było (i jest) dożywotnie zaopatrywanie narkomanów w metadon i inne syntetyczne opioidy. Rzeczywiste i skuteczne leczenie uzależnień oznaczałoby pozbycie się potężnej ilości gwarantowanych regularnych klientów. Dodatkowo stygma jaka ciąży nad tematem narkomanii sprawia że firmy farmaceutyczne w ogóle nie chcą być kojarzone z tym problemem nawet w kontekście skutecznego jego rozwiązywania. Tak więc pomimo jej niezwykłej skuteczności ciężko było i nadal jest wprowadzić ibogaine jako powszechnie stosowany i ogólnodostępny lek.

Jak Zerwać z Narkotykami? Jak Leczyć Narkomana? Przyczyna Pod Spodem…

  Nowoczesne badania potwierdzajÄ… że mózg osoby uzależnionej ma uszkodzonÄ… strukturÄ™ i pracuje inaczej niż u osoby zdrowej. Zerwanie z naÅ‚ogiem nie jest wiÄ™c jak dawniej uważano tylko kwestiÄ™ chÄ™ci i silnej woli. PowstaÅ‚e w mózgu zmiany powodujÄ…, że nie jest on w stanie dziaÅ‚ać prawidÅ‚owo bez substancji która te zmiany spowodowaÅ‚a. Dotyczy to zwÅ‚aszcza osób uzależnionych od heroiny czy innych opiatów gdzie objawy odstawienne sÄ… wyjÄ…tkowo silne i praktycznie uniemożliwiajÄ… jakiekolwiek funkcjonowanie. WyjaÅ›nia to bardzo niskÄ… skuteczność tradycyjnych metod walki z naÅ‚ogami, gdzie stawia siÄ™ na psychoterapie i izolacjÄ™ pacjenta nie adresujÄ…c jednoczeÅ›nie fizycznego aspektu naÅ‚ogu. Tymczasem zbyt silne symptomy odstawienne i nieznoÅ›ny głód narkotyczny czy alkoholowy to główne przyczyny niepowodzeÅ„ takich terapii. Ciężkie uzależnienia wymagajÄ… zarówno leczenia na poziomie psychologicznym jak i fizycznym, stÄ…d niezwykÅ‚Ä… skuteczność ma ibogaina terapia.

ibogaina terapia uzależnień

mechanizm działania ibogainy na przykładzie szczura

Uzależnienie od Heroiny Leczenie – Uzależnienie od Amfetaminy

Terapia ibogainą daje najbardziej spektakularne efekty w leczeniu uzależnienia od heroiny i amfetaminy. Wykazuje ona niezwykle wysoką skuteczność również w walce ze wszystkimi innymi nałogami (kokaina, metadon, alkohol, nikotyna i inne), jednak w przypadku heroiny i innych opiatów efekty zaskakują i zadziwiają najbardziej. W ciągu 24 godzin zabiegu można przy pomocy ibogi praktycznie przemienić narkomana w zdrową osobę: bez uzależnienia, bez symptomów odstawiennych i bez głodu narkotycznego. Co więcej często osoba taka twierdzi że nigdy wcześniej w życiu nie czuła się tak dobrze, spokojnie i po prostu zdrowo. Oczywiście w niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe terapie podtrzymujące ten efekt na dłużej, gdyż jest wiele czynników predysponujących do uzależnienia np. czynnik środowiskowo-społeczny. Jednak wciąż ibogaina daje szanse nieporównywalną do żadnej innej metody.

DziaÅ‚anie Terapii IbogainÄ… – AlkoholizmTerapia Ibogaina – Jak dziaÅ‚a?

  Przewaga terapii ibogainÄ… polega na tym iż adresuje ona jednoczeÅ›nie fizyczny i psychologiczny aspekt naÅ‚ogu. Ibogaina reguluje równowagÄ™ neuro-chemicznÄ… mózgu przywracajÄ…c jego stan sprzed powstania naÅ‚ogu. Dotyczy to głównie receptorów dopaminy, serotoniny i receptorów opiatowych. Ibogaina ma również silne dziaÅ‚anie antydepresyjne eliminujÄ…c tym samym czÄ™stÄ… przyczynÄ™ i źródÅ‚o powstania naÅ‚ogu. Charakterystycznym elementem zabiegu jest gÅ‚Ä™boki stan medytacyjny podczas którego pacjent jest w stanie skontaktować siÄ™ ze swoim wnÄ™trzem i dotrzeć do zakamarków swojej psychiki.

wizje ibogaina terapia

wizje po ibogainie sÄ… bardzo indywidualne

Badania wykazały że znaczna większość osób uzależnionych to ofiary różnego rodzaju traum. Każdy nałóg jest formą ucieczki od psychicznego, a czasem nawet fizycznego bólu. Głęboka podróż w głąb siebie która jest częścią działania ibogi to szansa by spotkać swoje demony i uleczyć dawne rany. Efekty jednego zabiegu ibogainy porównywane są często do wielu lat psychoterapii z tą różnicą, że do pewnych aspektów psychiki tradycyjne metody terapeutyczne jak psychoanaliza nigdy nie będą miały dostępu. Poprawa stanu psychicznego pacjenta w  połączeniu z brakiem głodu narkotycznego /alkoholowego i brakiem symptomów odstawiennych jest sytuacją kiedy wyjście z nałogu staje się możliwe.

Wielopoziomowe i intensywne działanie ibogi jest sekretem jej skuteczności. Ibogaina umożliwia szybkie przerwanie nałogu i rozpoczęcie nowego, szczęśliwego i zdrowego życia.

Oferta Terapii Ibogainą 

W naszej klinice w Hiszpanii oferujemy trzy rodzaje programów terapeutycznych:

 1. Terapia IbogainÄ… w celach odwykowych ( narkotyki, alkohol, nikotyna, hazard, pornografia, jedzenie)
 2. Terapia Ibogainą w przypadkach depresji, zespołu stresu pourazowego, ADD,ADHD, stanów lękowych
 3. Ceremonia z IbogÄ… w celach inicjacyjnych / rozwojowo – duchowych
  Każdy z tych programów trwa minimum 7 dni i zawiera w swojej cenie:

 • Transfer z i na lotnisko w Alicante, Hiszpania
 • Przygotowanie do terapii / ceremonii na poziomie psychicznym i fizycznym i duchowym
 • Jeden lub kilka zabiegów ibogÄ… / ibogainÄ… oraz opcjonalne mikro-dozowanie (w zależnoÅ›ci od typu zabiegu)
 • 6-12 miesiÄ™czny program opieki i wsparcia po zabiegu w przypadku programów odwykowych i leczenia problemów emocjonalnych
 • Zdrowe, Å›wieże i smaczne posiÅ‚ki
 • Zakwaterowanie w prywatnym pokoju
 • Zabiegi akupunktury
 • Masaż
 • Nieograniczony dostÄ™p do internetu
 

Aplikacja i Wymagane Badania Medyczne

  Przed przystÄ…pieniem do ceremonii / terapii niezbÄ™dne jest wykonanie badaÅ„: EKG serca oraz badanie wÄ…troby i przesÅ‚anie wyników na adres: info@ibogainetreatment.eu . W niektórych przypadkach możemy wymagać dodatkowych badaÅ„. Wymagamy również wypeÅ‚nienia aplikacji zwiÄ…zanej z historiÄ… medycznÄ… oraz motywami podjÄ™cia terapii / ceremonii. Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa zastrzegamy sobie prawo odmówienia terapii osobom których stan zdrowia niesie za sobÄ… zbyt duże ryzyko potencjalnych komplikacji zdrowotnych.

Ilość Osób i Rezerwacje

  Ze wzglÄ™du na charakter terapii, potrzebÄ™ staÅ‚ego monitorowania i uzyskania maksymalnego pozytywnego efektu, przeprowadzamy terapiÄ™ / ceremoniÄ™ tylko jednej osobie na raz. W przypadku par, terapiÄ™ / ceremoniÄ™ przeprowadza siÄ™ najpierw jednej osobie, a nastÄ™pnie z 8-12 godzinnym opóźnieniem drugiej osobie.

Ceny wszystkich programów zaczynają się od €1750,-Zgłoszenia, pytania i rezerwacje prosimy kierować na adres: info@ibogainetreatment.eu lub telefonicznie: +34 689 296 389

 

O nas

 
ibogaina terapia centrum odwykowe hiszpania

Edyta Jambor i Adam Rajba – Ibogaina Terapia

Adam Rajba – po trudnym dzieciÅ„stwie i wieloletnim uzależnieniu od marihuany oraz wyleczeniu siÄ™ z naÅ‚ogu przy pomocy ibogi zadedykowaÅ‚ swoje życie temu potężnemu rodzajowi terapii. Przez ponad 10 lat szkoliÅ‚ siÄ™ w skutecznym stosowaniu terapii naturalnych oraz psychodelików w leczeniu uzależnieÅ„ jak również innych problemów natury psychicznej/ duchowej.

Edyta Jambor – certyfikowana akupunkturzystka i fizjoterapeutka, miaÅ‚a swojÄ… klinikÄ™ w Dublinie, Irlandia przez 7lat, pracuje jako terapeutka holistyczna od 12 lat. W tym czasie również regularnie szkoliÅ‚a siÄ™ w zakresie skutecznych terapii naturalnych i alternatywnych metod uzdrawiania psychiki i ciaÅ‚a. Od czasu swojej pierwszej ceremonii postanowiÅ‚a zadedykować swojÄ… profesjonalnÄ… karierÄ™ pracy z ibogÄ… i pomaganiu ludziom w odnajdywaniu zdrowia i szczęścia.  
0 Comments

Leave A Comment

Leave a Reply

fourteen − four =

Show Buttons
Hide Buttons